IZVĒLNE
Konstruēšanas nodarbības bērniem (2-10 gadiem)
Konstruēšanas stundas Jūsu pirmsskolu izglītības iestādē (PII) / (PPII) / Skolā no 1.-3. klasei:
 • 1
  Pirmās daļas mērķis – loģiskās domāšanas attīstība.
  Galvenie uzdevumi:

  • Klasifikācijas prasmju uzlabošana.
  • Loģisku likumsakarību analīzes apmācība.
  • Atmiņas un uzmanības aktivizēšana.
  • Iepazīšanās ar simetrijas principiem.
  • Orientēšanās apkārtējā vidē, prasmju nostiprināšana.
 • 2
  Otrās daļas mērķis – uzskatāmās modelēšanas spēju attīstība.
  Galvenie uzdevumi:

  • Attīstīt prasmi analizēt priekšmetu, izcelt tā raksturīgās iezīmes, galvenās funkcionālās daļas, noteikt sakarību starp to nozīmi un uzbūvi.
  • Iemācīt plānot sava modeļa veidošanas procesu.
  • Stimulēt konstruktīvu iztēli paša izvēlētā objekta veidošanā pēc ierosinātas vai sevis izvēlētas tēmas.
  • Veidot iemaņas rīkoties saskaņā ar pedagoga norādījumiem un attēlot priekšmetu īpatnības ar MagMaster palīdzību.
  • Attīstīt valodas un komunikācijas īpatnību prasmes.
1. Konstruēšana pēc parauga
(Gatavu zināšanu un darbības veidu tieša nodošana, pamatojoties uz atdarināšanu). Konstruēšana pēc parauga, kas ir balstīta uz atdarinošu darbību – svarīgs apmācības posms, kad ir iespējams risināt uzdevumus, kas nodrošina bērnu pāreju uz patstāvīgu radoša rakstura meklēšanas darbību.
2. Konstruēšana pēc modeļa
Sarežģītāks konstruēšana pēc parauga variants. Bērniem kā paraugs tiek dots modelis – bet no bērna tiek paslēptas dažas atsevišķas tā elementu aprises. Modelis – uzdevums – netiek doti risināšanas veidi. Šādu uzdevumu ir efektīvs līdzeklis domāšanas aktivizācijai.
3. Konstruēšana pēc nosacījumiem
Veicina radošas konstruēšanas attīstību. Parauga nav, zīmējuma (shēmas) nav, veidošanas metožu nav. Nosakām vienīgi nosacījumus, kādiem būtu jāatbilst veidojamajam objektam, tā praktiskā nozīme. Konstruēšanas procesā veidojas māka analizēt.
4. Konstruēšana pēc vienkāršiem rasējumiem un uzskatāmām shēmām
Šādas apmācības rezultātā veidojas domāšana un kognitīvās (izziņas) spējas.
5. Konstruēšana pēc izdomas

Lieliska iespēja izvērst radošumu un patstāvības izpausmi. Bērni paši var brīvi izlemt, kas un kā tiks veidots. Jaunākajā un vidējā grupā piemērojami šādi uzdevumu veidi: pēc parauga, pēc kartītēm ar modeļiem, pēc savas izdomas. Vecākajā un pirmsskolas grupā klāt nāk objekta daļēja konstruēšana pēc pedagoga instrukcijām, kam seko darba nobeigums pēc savas izdomas.

Konstruēšanas nodarbību organizēšana tiek veidota, ņemot vērā pirmsskolas vecuma bērnu dažāda vecuma grupu iespējas. Nodarbības notiek vienā apakšgrupā, kurā ir 15-20 bērni. Nodarbību ilgums 60 minūtes. Nodarbību pirmajā daļā – loģiskās domāšanas attīstības vingrinājumi (ilgums 5-10 minūtes).

Otrajā daļa – faktiskā konstruēšana (ilgums 50-55 minūtes).
Nodarbības ar MagMaster bērnos veicina:
Maņu uztveres attīstību, tā kā tiek lietotas dažādu formu un dažādu krāsu detaļas;

• Augstāko garīgo funkciju attīstību un uzlabošanu (atmiņa, uzmanība, domāšana, tiek uzsvērta tādu domāšanas procesu attīstība kā analīze, sintēze, klasifikācija, apkopošana);

• Roku pirkstu treniņu, kas ir ļoti svarīgi smalkās motorikas attīstībai un nākotnē palīdzēs sagatavot roku rakstīšanai;

• Bērnu kolektīva vienotību, simpātiju vienam pret otru veidošanos, jo bērni mācās kopīgi risināt uzdevumus, izskaidrot viens otram konkrētā konstruktīvā risinājuma nozīmīgumu.

• Runas attīstību, kas ir ļoti cieši saistīta ar konstruktīvo darbību ( tā kā vispirms ar bērnu tiek apspriests, ko viņš vēlas veidot, no kādām detaļām, kāpēc, cik daudz, veidojamā darbiņa lielumu, krāsu, utt, kas nākotnē bērnam palīdz pašam noteikt galīgo darba rezultātu).