IZVĒLNE

Gaismas un krāsu resursi ir būtiski agrīnās mācīšanās pamatelementi, kur visu vecumu un spēju bērni var attīstīt izpratni par plašu priekšmetu spektru: dabas un cilvēka radītu objektu novērošanu, krāsu sajaukšanu un radošumu, zinātnisku atklājumu, matemātisko uztveri, loģiskā domāšana un valodas attīstība.