Foto Video

Planšete MagMaster (paredzēta bērniem līdz 12 gadu vecumam)

 первый  предыдущий  следующий  последний 

Товаров в данной категории: 37

Planšete MagMaster (paredzēta bērniem līdz 12 gadu vecumam)Увеличить
27,00 €

Доставка

MagMaster komplekti:
Sērija: Mini

Izturīgā plastmasas korpusā bez riska izkrist ir novietotas 713 metāla lodītes. Izmantojot magnētisko pildspalvu, lodītes pievelkas magnētam, radot zīmējumus, ornamentus, shēmas.

Spēles komplektā ietilpst 20 kartiņas ar dažāda līmeņa zīmējumiem.

IZMĒRS:  L - 35,00 eur.

Pedagogam ar bērniem kopīgi darbojoties, šo planšeti var izmantot kā:

 • “Zīmēšana pa punktiem”, ieklausoties pedagoga norādījumos (attīsta dzirdes uzmanību, manuālo motoriku, domāšanu, orientāciju telpā, disgrāfijas profilaksi, rokas sagatavošanu rakstīšanai).

 • “Zīmēšana pa punktiem” pēc vizuālā parauga (attīsta vizuālo uzmanību, analīzi, manuālo motoriku, telpisko izvietojumu, optiskās disgrāfijas profilaksi, bērna sagatavošanu skolai).
 • “Uzdotā zīmējuma/ornamenta aizkrāsošana” (attīsta uzmanību, manuālo motoriku).

 • “Orientēšanās apmācība un nostiprināšana jēdzienos, tādos kā: augša, apakša, centrs, pa labi, pa kreisi, vertikāle, horizontāle, daudzuma skaitīšana.”

 • Pedagoga instrukcija: uzliec trīs punktus vertikālā rindā augšējā labajā stūrī, divus punktus centrā, piecus punktus horizontālā rindā apakšējā kreisajā stūrī, utt.

“Ornamenta zīmēšana” – pedagoga instrukcija: uzzīmējiet rāmīti planšetes malā: malējā rindā – punkti, izlaižot vienu, otrajā rindā – punkti, izlaižot divus, utt.

Планшет магнитное рисование
! В прочный пластиковый корпус помещены без риска выпасть 713 металлических шариков. С помощью магнитной ручки шарики примагничиваются, создавая рисунки, орнаменты, схемы.

В комплект игры входят карточки с рисунками.

РАЗМЕР:  L - 35,00 eur.
В совместной деятельности педагога с детьми данный планшет можно использовать как:

 • "Рисование по точках" по слуховой инструкции педагога ( развивается слуховое внимание, ручная моторика, мышление, ориентировка в пространстве, профилактика дисграфии, подготовка руки к письму).
 • "Рисование по точкам" по зрительному образцу (развивается зрительное внимание,анализ,ручная моторика,пространственный гнозис, профилактика оптической дисграфии, подготовка ребёнка к обучению в школе).
 • "Закрашивание предложенного рисунка/узора" (развитие внимания, ручной моторики).
 • "Обучение и закрепление ориентировки в понятиях: верх, низ, центр, право, лево, вертикаль, горизонталь, количественный счёт.

 • Инструкция педагога: поставь три точки в вертикальный ряд в верхнем правом углу, две точки в центре, пять точек в горизонтальный ряд в левом нижнем углу. И т.д.
 • "Рисование орнамента" инструкция педагога: нарисуйте рамочку по краю планшета: крайний ряд-точки через одну, второй ряд-точки через две, и т.п.

Planšete MagMaster (paredzēta bērniem līdz 12 gadu vecumam)Увеличить  Planšete MagMaster (paredzēta bērniem līdz 12 gadu vecumam)Увеличить  Planšete MagMaster (paredzēta bērniem līdz 12 gadu vecumam)Увеличить  Planšete MagMaster (paredzēta bērniem līdz 12 gadu vecumam)Увеличить  Planšete MagMaster (paredzēta bērniem līdz 12 gadu vecumam)Увеличить  Planšete MagMaster (paredzēta bērniem līdz 12 gadu vecumam)Увеличить  Planšete MagMaster (paredzēta bērniem līdz 12 gadu vecumam)Увеличить  Planšete MagMaster (paredzēta bērniem līdz 12 gadu vecumam)Увеличить  Planšete MagMaster (paredzēta bērniem līdz 12 gadu vecumam)Увеличить  Planšete MagMaster (paredzēta bērniem līdz 12 gadu vecumam)Увеличить